روتر های خانگی و اداری میکروتیک روترمیکروتیک hAP ac یکی از معروفترین و جهانی ترین دستگاه وایرلس خانگی و اداری می باشد که یک دستگاه دو باند است که پورتهای گیگابایت آن باعث می شوند که از تکنولوژی 802.11ac نهایت استفاده انجام گیرد . این روتر تمام دستگاههای میکروتیک دارای استاندارد 802.11b/g/n با فرکانس  2GHz و مدهای a/n...

hAP ac قیمت

روتر های خانگی و اداری میکروتیک روترمیکروتیک hAP ac یکی از معروفترین و جهانی ترین دستگاه وایرلس خانگی و اداری می باشد که یک دستگاه دو باند است که پورتهای گیگابایت آن باعث می شوند که از تکنولوژی 802.11ac نهایت استفاده انجام گیرد . این روتر تمام دستگاههای میکروتیک دارای استاندارد 802.11b/g/n با فرکانس  2GHz و مدهای a/n...
فهرست