سوئیچ میکروتیک روتر سوئیچینگ رایانش ابری CRS125-24G-1S-IN عضو جدید خانواده سوئیچ های اسمارت است. سوئیچهای CRS با بهترین ویژگیهای کاربردی روترها ادغام شده و یک سوئیچ لایه سه می باشد که سیستم عامل آنها RouterOS می باشد. تمام گزینه های پیکربندی یک سوئیچ بر روی منوی آن قابل دسترس است و در این سوئیچها پورتی تعبیه...

CRS125-24G-1S-IN سوئیچ

سوئیچ میکروتیک روتر سوئیچینگ رایانش ابری CRS125-24G-1S-IN عضو جدید خانواده سوئیچ های اسمارت است. سوئیچهای CRS با بهترین ویژگیهای کاربردی روترها ادغام شده و یک سوئیچ لایه سه می باشد که سیستم عامل آنها RouterOS می باشد. تمام گزینه های پیکربندی یک سوئیچ بر روی منوی آن قابل دسترس است و در این سوئیچها پورتی تعبیه...
فهرست