روترمیکروتیک روترمیکروتیک +CCR1016-12S-1S از نوع روترهای دارای سی پی یو 16 هسته ای Tilera می باشد ، اگر شما به روتری دارای ابر هسته و پردازنده ای با توانایی ارسال چند میلیون پاکت اطلاعاتی در ثانیه احتیاج دارید ، روترمیکروتیک +CCR1016-12S-1S گزینه بسیار مناسبی می باشد. کد محصول این روتر CCR1016-12G بوده و دارای سی پی یو 16 هسته...

+CCR1016-12S-1S روترمیکروتیک

روترمیکروتیک روترمیکروتیک +CCR1016-12S-1S از نوع روترهای دارای سی پی یو 16 هسته ای Tilera می باشد ، اگر شما به روتری دارای ابر هسته و پردازنده ای با توانایی ارسال چند میلیون پاکت اطلاعاتی در ثانیه احتیاج دارید ، روترمیکروتیک +CCR1016-12S-1S گزینه بسیار مناسبی می باشد. کد محصول این روتر CCR1016-12G بوده و دارای سی پی یو 16 هسته...
فهرست