روتر های خانگی و اداری میکروتیک روتربرد cAP-2nD (اکسس پوینت سقفی) اولین AP سقفی دوزنجیره ای با فرکانس 2.4GHz است.در طراحی این روتر شرایط محیطی به صورت کامل پیش بینی شده است . این روتر برای کسب و کارهای که با مشتریان تعامل دارند مانند هتل ها ، فرودگاهها و مراکز خرید مناسب می باشند. کد محصول این...

cAP روتر های خانگی و اداری

روتر های خانگی و اداری میکروتیک روتربرد cAP-2nD (اکسس پوینت سقفی) اولین AP سقفی دوزنجیره ای با فرکانس 2.4GHz است.در طراحی این روتر شرایط محیطی به صورت کامل پیش بینی شده است . این روتر برای کسب و کارهای که با مشتریان تعامل دارند مانند هتل ها ، فرودگاهها و مراکز خرید مناسب می باشند. کد محصول این...
فهرست