روترمیکروتیک مدل RB2011  با قیمتی پایین و مناسب و دارای پورتهای مختلف است که برای استفاده در محیطهای داخلی و در نمونه های مختلف با بسیاری از آپشنها طراحی شده است. مسیریابی پویا ، هات اسپات ، فایروال ، ام پی ال اس ، وی پی ان ، کیفیت پیشرفته خدمات ، تعادل بار و اتصال ، پیکربندی زمان ...

قیمت RB2011iL-RM

روترمیکروتیک مدل RB2011  با قیمتی پایین و مناسب و دارای پورتهای مختلف است که برای استفاده در محیطهای داخلی و در نمونه های مختلف با بسیاری از آپشنها طراحی شده است. مسیریابی پویا ، هات اسپات ، فایروال ، ام پی ال اس ، وی پی ان ، کیفیت پیشرفته خدمات ، تعادل بار و اتصال ، پیکربندی زمان ...
فهرست