سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 8 پورت داخلی می تواند برای موارد زیر استفاده گردد : تلفنهای دیجیتال پاناسونیک مانند سری KX-DT300 ، سری KX-T7600 ،یا تلفنهای سری KX-T7400 و کنسولهای DSS (DPT s). تلفنهای تک خطی (SLT s) . تلفنهای اختصاصی آنالوگ پاناسونیک مانند KX-T7700 (APT...

پاناسونیک

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 8 پورت داخلی می تواند برای موارد زیر استفاده گردد : تلفنهای دیجیتال پاناسونیک مانند سری KX-DT300 ، سری KX-T7600 ،یا تلفنهای سری KX-T7400 و کنسولهای DSS (DPT s). تلفنهای تک خطی (SLT s) . تلفنهای اختصاصی آنالوگ پاناسونیک مانند KX-T7700 (APT...
فهرست