کارت پاناسونیک KX-NS0111 یک کارت 127 کانال VOIP DSP  مدل M می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل M – کارت DSP-M 127کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...

پاناسونیک

کارت پاناسونیک KX-NS0111 یک کارت 127 کانال VOIP DSP  مدل M می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل M – کارت DSP-M 127کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...
فهرست