کارت ISDN پاناسونیک KX-NS0290 که یک ارتباط ISDN30 تا 30 کانال را فراهم می آورد . تا 23 کانال B را پشتیبانی و دارای 2 پورت داخلی آنالوگ می باشد. کارت ترانک PRI  - تا 23 کانال B را پشتیبانی می نماید – این امکان را می دهد تا به خطوط تلفنهای ISDN30 تا 30...

پاناسونیک

کارت ISDN پاناسونیک KX-NS0290 که یک ارتباط ISDN30 تا 30 کانال را فراهم می آورد . تا 23 کانال B را پشتیبانی و دارای 2 پورت داخلی آنالوگ می باشد. کارت ترانک PRI  - تا 23 کانال B را پشتیبانی می نماید – این امکان را می دهد تا به خطوط تلفنهای ISDN30 تا 30...
فهرست